1

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ปลอดสารพิษและสารเคมีตกค้าง

News Discuss 
เร่งการเจริญเติบโต เร่งกิ่ง ก้าน ใบ และยอดใหม่ ใบชูสู้แสง ช่วยให้ลำต้นใหญ่ แข็งแรง กิ่งก้านใหญ่ ใบสวย สร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลงได้ดี ยอดที่แตกใหม่จะมีคุณภาพทุกใบ เก็บเกี่ยวได้เร็วยิ่งขึ้น ปลอดสารตกค้าง https://kokomax.co.th/?product=ปุ๋ยน้ำ

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story